Arnut


Arnut
Arnot Ar"not, Arnut Ar"nut, n. [Cf. D. aardnoot, E. earthut.] The earthnut. [Obs.] [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.